Elever

Aflønning af elever

Hovedbestemmelser i dag

 

Aftale for EGU-elever med kommunal/regional praktikaftale

Aftalen omfatter unge, der ansættes med en praktikaftale i medfør af lovbekendtgørelse nr. 987 af 16. august 2010 om erhvervsgrunduddannelse mv. Aftalen handler om praktikvilkår, herunder lønforhold, arbejdstid, ferie, sygdom og barselsregler.

 

Aftale om lønforholdene for visse elever

Aftalen fastsætter, at lønnen til erhvervsfaglige elever under 18 år ikke må være mindre end lønnen til EGU-elever med kommunal/regional praktikaftale. Det fremgår af aftalen, hvilke erhvervsfaglige elever under 18 år, der omfattes af aftalen. Lønnen for EGU-elever reguleres i øvrigt efter aftale om lønninger for ansatte i kommuner/regioner.

 

Aftale om befordringsgodtgørelse til elever

Aftalen fastsætter betingelserne for, at elever kan få dækket deres udgifter til transport til og fra skole.

 

Ifølge aftalens punkt 5 reguleres kilometergodtgørelsen for elever, som anvender eget transportmiddel, i takt med Arbejdsmarkedsstyrelsens regulering af befordringstilskud til beskæftigede deltagere ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelserne.

Information om cookies på forhandlingsfællesskabet.dk

Vi anvender cookies til at få hjemmesiden til at fungere samt for at lave statistik, som vi kan bruge til at forbedre hjemmesidens indhold. Du accepterer brugen af cookies ved at klikke på ”Accepter” eller klikke dig videre på hjemmesiden. Du kan læse mere om brug af cookies her